Sản phẩm được gắn nhãn "binh dien ac quy hybrid rx400h"